تاریخ : شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱ 20 شوال 1443 Saturday, 21 May , 2022

معدوم سازی جوجه ها

۳۰فروردین
چرا جوجه های یک روزه معدوم شدند؟
معدوم سازی جوجه های یکروزه

چرا جوجه های یک روزه معدوم شدند؟

گفتگو با یونس منگشتی کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی/ چرا جوجه های یک روزه را معدوم کردند؟